Các Lệnh & Khuyến Cáo của Viên Chức Y Tế Quận Cam

Để xem phiên bản Tiếng Anh định dạng PDF, nhấp vào đây.
Để dịch thuật, vui lòng nhấp vào nút "Dịch" màu đen phía trên cùng bên phải để dịch lệnh được hiển thị bên dưới.


Logo của Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khoẻ Quận Cam

 

REGINA CHINSIO-KWONG, DO
VĂN PHÒNG Y TẾ QUẬN /
TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

MATTHEW ZAHN, MD
CÁN BỘ Y TẾ QUỐC GIA PHÓ, DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG CỘNG /
CDCD GIÁM ĐỐC Y TẾ

405 W. 5TH STREET, 7TH FLOOR
SANTA ANA, CA 92701
www.ochealthinfo.com

CÁC LỆNH VÀ KHUYẾN CÁO MẠNH MẼ CỦA
VIÊN CHỨC Y TẾ QUẬN CAM
(Sửa Đổi Ngày 23 Tháng 09 Năm 2022)

Căn cứ vào Lệnh của Viên Chức Y Tế Công Cộng của Tiểu Bang COVID-19 được cập nhật gần đây về các yêu cầu về vắc-xin và các khuyến nghị xét nghiệm, các Lệnh và Khuyến Nghị Mạnh Mẽ sau đây sẽ sửa đổi và thay thế các Lệnh trước đó và Khuyến Nghị Mạnh Mẽ của Cán Bộ Y Tế Quận được ban hành vào ngày 16 tháng 9 năm 2022. Các Lệnh và Khuyến Cáo Mạnh Mẽ được ban hành vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 sẽ không còn hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2022.

Căn cứ theo các mục 101030, 101040, 101470, 120175 và 120130 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn California, Viên Chức Y Tế Quận ban hành các chỉ thị cho Quận Cam và đặc biệt khuyến cáo những điều sau:

CÁC LỆNH

Những điều sau đây sẽ có hiệu lực ngay lập tức và tiếp tục có hiệu lực đến khi có thông báo mới ở các lãnh thổ chưa hợp nhất và đã hợp nhất của Quận Cam, California:
 1. Tự Cô Lập Những Người Mắc COVID-19.

  LƯU Ý: Chỉ Thị tự cách ly này KHÔNG hạn chế bất kỳ cách nào để hạn chế quyền tiếp cận của những người ứng phó khẩn cập vào khu vực cách ly trong trường hợp khẩn cấp.
  1. Những người không có triệu chứng nhưng xét nghiệm dương tính với COVID-19.
   Nếu quý vị không có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào (như được định nghĩa bên dưới trong Lệnh này) nhưng kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, quý vị phải ngay lập tức cách ly bản thân trong nhà hoặc một nơi thích hợp khác trong ít nhất 5 ngày kể từ ngày quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính và có thể kết thúc cách ly sau ngày thứ 5:
   • Nếu quý vị tiếp tục không có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào và mẫu chẩn đoán được thu thập vào ngày thứ 5 trở lên cho kết quả âm tính.
    • Trong khi xét nghiệm kháng nguyên, xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT) hoặc xét nghiệm LAMP đều được chấp nhận, thì nên sử dụng xét nghiệm kháng nguyên. Các xét nghiệm Tự Mua cũng được chấp nhận để kết thúc quá trình cách ly.
   Ngoại lệ.
   • Nếu quý vị không thể hoặc chọn không xét nghiệm vào ngày thứ 5 trở đi, hoặc nếu xét nghiệm dương tính sau ngày thứ 5, quý vị sẽ tiếp tục tự cách ly cho đến ngày thứ 10 kể từ ngày xét nghiệm dương tính ban đầu và có thể kết thúc việc tự cách ly sau 10 ngày kể từ ngày quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính ban đầu.
   • Nếu quý vị phát triển các triệu chứng COVID-19 trong thời gian tự cách ly, quý vị phải tự cách ly ít nhất 10 ngày kể từ ngày khởi phát (các) triệu chứng. Quý vị có thể kết thúc việc tự cách ly sớm hơn nếu mẫu chẩn đoán được thu thập vào ngày thứ 5 (hoặc muộn hơn) kể từ ngày xét nghiệm khởi phát (các) triệu chứng âm tính.

   Tất cả những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nên tiếp tục đeo khẩu trang kín mọi lúc khi ở gần những người khác cho đến ngày thứ 10.

  2. Những người bị COVID-19 mà không có triệu chứng.

   Nếu quý vị có các triệu chứng COVID-19, quý vị phải ngay lập tức tự cách ly trong nhà hoặc một nơi thích hợp khác trong 10 ngày kể từ ngày (các) triệu chứng khởi phát và có thể kết thúc việc tự cách ly sớm hơn trong bất kỳ điều kiện nào sau đây:

   • Nếu một mẫu chẩn đoán được thu thập sớm nhất là vào ngày (các) triệu chứng của quý vị khởi phát thì kết quả xét nghiệm âm tính.

    Trong khi xét nghiệm kháng nguyên, xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAAT) hoặc xét nghiệm LAMP đều được chấp nhận, thì nên sử dụng xét nghiệm kháng nguyên. Các xét nghiệm Tự Mua cũng được chấp nhận để kết thúc quá trình cách ly.
     • Lưu ý: Xét nghiệm PCR âm tính hoặc xét nghiệm kháng nguyên được thu thập vào ngày thứ 1-2 khi khởi phát triệu chứng nên được lặp lại sau 1-2 ngày để xác nhận tình trạng âm tính. Mặc dù việc cách ly có thể kết thúc sau lần xét nghiệm âm tính đầu tiên, nhưng quý vị nên kết thúc việc cách ly khi có kết quả âm tính từ lần xét nghiệm lại.
   • Nếu quý vị nhận được chẩn đoán thay thế từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

   Ngoại lệ:

   Nếu quý vị có các triệu chứng COVID-19 và xét nghiệm dương tính với COVID-19, quý vị phải tự cách ly ít nhất 10 ngày kể từ ngày khởi phát (các) triệu chứng. Quý vị có thể kết thúc việc tự cách ly sớm hơn nếu mẫu chẩn đoán được thu thập vào ngày thứ 5 (hoặc muộn hơn) kể từ ngày xét nghiệm khởi phát (các) triệu chứng âm tính.

   Quý vị không bắt buộc phải tự cách ly trong hơn 10 ngày kể từ ngày khởi phát (các) triệu chứng COVID-19 bất kể các triệu chứng của bạn có vào Ngày 11 hay không.

   Tất cả những người có các triệu chứng COVID-19 nên tiếp tục đeo khẩu trang kín mọi lúc khi ở gần những người khác trong ít nhất Ngày thứ 10.

  3. Cân nhắc bổ sung cho việc tự cách ly.
   • Người bị cô lập không được rời khỏi nơi cách ly trừ khi được chăm sóc y tế cần thiết.
   • Nếu một Lệnh cô lập cụ thể hơn và cá nhân hóa do Viên Chức Y Tế Quận ban hành cho bất kỳ cư dân nào của quận, thì cư dân đó sẽ tuân theo chỉ thị cụ thể thay vì chỉ thị ở đây.
   • Những người mắc COVID-19 tình trạng nghiêm trọng có thể cần phải tự cô lập lâu hơn 10 ngày và tối đa 20 ngày sau khi xuấ hiện các triệu chứng lần đầu tiên. Những người có hệ miễn dịch suy yếu nên trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ để biết thêm thông tin.
   • Tái nhiễm: Bất kể một cá nhân đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút hay chưa, nguy cơ lây truyền trong quá trình tái nhiễm COVID có thể được quản lý bằng cách làm theo hướng dẫn của CDC về cách ly (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html). Một cá nhân bị tái nhiễm có thể kết thúc việc tái cách ly sau 5 ngày cách ly đầy đủ với việc hạ sốt trong 24 giờ mà không cần sử dụng thuốc hạ sốt và nếu các triệu chứng đang cải thiện. Cá nhân nên đeo khẩu trang tổng cộng 10 ngày sau khi bắt đầu các triệu chứng tái nhiễm.

  Thời gian cho "Ngày 0" - Như đã ghi chú trong Hỏi và đáp về cách ly và cô lập của CDPH, thời gian cách ly đúng 5 ngày bắt đầu vào ngày khởi phát triệu chứng hoặc (ngày 0) đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi các triệu chứng bùng phát, hoặc ngày xét nghiệm dương tính ban đầu (ngày 0) đối với những người không có triệu chứng. Nếu một người không có triệu chứng phát triển các triệu chứng và cho kết quả dương tính, ngày bắt đầu có triệu chứng là ngày 0.

  Giai đoạn lây nhiễm

  LƯU Ý: Tại nơi làm việc, người sử dụng lao động và nhân viên phải tuân theo yêu cầu Cách Ly như đã nêu trong Quy Định Tạm Thời Khẩn Cấp về COVID-19 (ETS) của CalOSHA hoặc tại một số nơi làm việc Quy Định về Các Bệnh Truyền Nhiễm Qua Khí Thở (ATD) của Cal/OSHA.

  Thông tin về Quy Định Tạm Thời Khẩn Cấp (ETS) của CalOSHA COVID-19 có trên https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus.

  Định nghĩa.

  Bất cứ khi nào thuật ngữ "triệu chứng" hoặc "Triệu chứng COVID-19” được sử dụng, nó có nghĩa là triệu chứng COVID-19. Những người mắc COVID-19 đã có một loạt các triệu chứng được báo cáo - mức độ từ nhẹ đến nặng. Các triệu chứng có thể xuất hiện từ 2-14 ngày sau khi tiếp xúc với vi-rút. Bất kỳ ai cũng có thể có các triệu chứng từ nhẹ đến nặng. Những người có các triệu chứng này có thể mắc COVID-19:

   • Sốt hoặc ớn lạnh
   • Ho
   • Hụt hơi hoặc khó thở
   • Mệt nhọc
   • Đau nhức cơ hoặc người
   • Đau đầu
   • Trở nên mất vị giác hoặc khứu giác
   • Đau họng
   • Nghẹt mũi hoặc sổ mũi
   • Buồn nôn hoặc nôn
   • Tiêu chảy
   • Danh sách trên không bao gồm tất cả các triệu chứng có thể xảy ra.

II. Che mặt/Khẩu trang:

Để giúp ngăn chặn sự lây lan của các giọt bắn COVID-19, tất cả người dân và du khách của Quận phải đeo khẩu trang phù hợp và theo yêu cầu của Hướng Dẫn Sử Dụng Khẩu Trang do CDPH ban hành, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2022. Hướng dẫn được đính kèm ở đây dưới dạng Đính kèm "A" và có thể xem tại:

  A: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx.

LƯU Ý: Đối với Cơ Sở Cải Huấn và Trung Tâm Giam Giữ, khi sử dụng cấp độ COVID-19 trong Cộng đồng để xác định các yêu cầu đeo khẩu trang, sự bùng phát trong các cơ sở này được xác định là ba ca nghi ngờ, có khả năng hoặc đã nhiễm COVID-19 trong khoảng thời gian 14 ngày giữa các cư dân và/hoặc nhân viên .

Không ai có thể bị ngăn cản việc đeo khẩu trang như một điều kiện để tham gia vào một hoạt động hoặc bước vào một doanh nghiệp.

Trường hợp miễn đeo khẩu trang.

Những cá nhân sau được miễn khỏi lệnh về khẩu trang này:

 • Trẻ em dưới hai tuổi.
 • Những người có bệnh trạng, bệnh trạng về tâm thần hoặc tình trạng khuyết tật khiến họ không thể đeo khẩu trang. Điều này bao gồm những người có bệnh trạng mà việc đeo khẩu trang có thể gây cản trở hô hấp hoặc những người bất tỉnh, mất khả năng vận động hoặc không thể tháo khẩu trang mà không có sự trợ giúp.
 • Người khiếm thính, hoặc giao tiếp với người khiếm thính, trong đó khả năng nhìn miệng rất cần thiết để giao tiếp.
 • Những người mà việc họ đeo khẩu trang sẽ gây ra rủi ro cho người có liên quan đến công việc của họ, như được xác định bởi các cơ quan quản lý địa phương, tiểu bang hoặc liên bang hoặc các hướng dẫn an toàn tại nơi làm việc.
 • Quý vị có thể xem các ngoại lệ bổ sung đối với các yêu cầu đeo khẩu trang trong môi trường rủi ro cao tại https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Face-Covereds-QA.aspx.

Tại nơi làm việc, người sử dụng lao động và nhân viên phải tuân theo Tiêu Chuẩn Tạm Thời Khẩn Cấp CalOSHA COVID-19 (ETS) hoặc Tiêu Chuẩn về Bệnh Lây Truyền Qua Khí Dung Cal/OSHA (ATD) và nên tham khảo các quy định đó để biết thêm các yêu cầu áp dụng khác.

III. Lệnh Yêu Cầu Vắc-Xin COVID-19

 • Lệnh Yêu Cầu về Vắc-xin COVID-19 đối với Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe:

  Để ngăn ngừa lây truyền COVID-19, tất cả nhân viên cung cấp dịch vụ hoặc làm việc trong các cơ sở được mô tả dưới đây phải tuân thủ yêu cầu tiêm chủng như được quy định trong Chỉ Thị Của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang ngày 13 tháng 9 năm 2022. Bản sao của Chỉ Thị Của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang được đính kèm ở đây dưới dạng Đính kèm “B” và có thể xem tại liên kết sau:
B: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Health-Care-Worker-Vaccine-Requirement.aspx

Các Cơ sở được chi trả theo lệnh này bao gồm:

  • Bệnh Viện Chăm Sóc Cấp Tính Tổng Quát
  • Cơ Sở Điều Dưỡng Chuyên Môn (bao gồm cả Cơ Sở Bán Cấp Tính)
  • Cơ Sở Chăm Sóc Trung Gian
  • Bệnh Viện Tâm Thần Cấp Tính
  • Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Trong Ngày Dành Cho Người Lớn
  • Chương Trình Chăm Sóc Toàn Diện cho Người Cao Tuổi (PACE) và Trung Tâm PACE
  • Trung Tâm Phẫu Thuật Cứu Thương
  • Bệnh Viện Phục Hồi Phụ Thuộc Hóa Chất
  • Phòng Khám & Văn Phòng Bác Sĩ (bao gồm sức khỏe hành vi, phẫu thuật)
  • Cơ Sở Y Tế Chăm Sóc Tập Trung
  • Trung Tâm Lọc Máu
  • Cơ Sở Chăm Sóc Đặc Biệt
  • Cơ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe và Nghỉ Ngơi Trong Ngày Dành Cho Trẻ Em
  • Cơ Sở Điều Trị Sử Dụng Chất Gây Nghiện và Cơ Sở Điều Trị Sức Khỏe Tâm Thần

Từ, "công nhân," được sử dụng trong Lệnh này sẽ có nghĩa giống như được định nghĩa trong Lệnh của Viên chức Y tế Tiểu bang vào ngày 13 tháng 09 năm 2022.

  • Yêu Cầu Tiêm Chủng Dành Cho Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe tại Cơ Sở Cải Huấn Địa Phương và Trung Tâm Giam Giữ.

   Để ngăn chặn sự lây lan thêm của COVID-19 trong các cơ sở cải huấn địa phương và các trung tâm giam giữ, tất cả các cá nhân được xác định trong Lệnh của Viên chức Y tế Tiểu bang, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 9 năm 2022, phải tuân thủ Lệnh của Viên chức Y tế Tiểu bang về việc tiêm chủng COVID-19 và liều tăng cường. Bản sao của Chỉ Thị Của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang được đính kèm ở đây dưới dạng Đính kèm “C” và có thể xem tại liên kết sau:

   C: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Health-Care-Worker-Vaccine-Requirement.aspx
  • Các Cơ sở Chăm sóc Người trưởng thành và Các Yêu cầu Tiêm chủng cho Nhân viên Chăm sóc Trực tiếp.

   Để giúp ngăn ngừa lây lan COVID-19, tất cả các cá nhân được chỉ định dưới đây phải tuân thủ các yêu cầu tiêm chủng và tiêm nhắc lại COVID-19 như được quy định trong Lệnh của Viên chức Y tế Tiểu bang vào ngày 13 tháng 9 năm 2022. Bản sao của Chỉ Thị Của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang được đính kèm ở đây dưới dạng Đính kèm “D” và có thể xem tại liên kết sau:

   D: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Health-Care-Worker-Vaccine-Requirement.aspx

   Các cá nhân được chi trả theo lệnh này bao gồm:

   • Tất cả những người lao động cung cấp dịch vụ hoặc làm việc trong các Cơ sở Chăm sóc Người trưởng thành và Người cao tuổi được Bộ Dịch vụ Xã hội California cấp phép;
   • Tất cả các nhân viên dịch vụ chăm sóc trực tiếp tại nhà, bao gồm các nhân viên chăm sóc tại nhà đã đăng ký và các nhân viên y tế tại nhà được chứng nhận, ngoại trừ những nhân viên chỉ cung cấp dịch vụ cho người nhận mà họ sống cùng hoặc là thành viên gia đình của người nhận mà họ cung cấp dịch vụ;
   • Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân (WPCS) được miễn trừ, theo định nghĩa của Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California và các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS), theo định nghĩa của Bộ Dịch vụ Xã hội California, ngoại trừ những người lao động chỉ cung cấp dịch vụ cho người nhận mà họ sống cùng hoặc là thành viên gia đình của người nhận mà họ cung cấp dịch vụ cho họ;
   • Tất cả những nhân viên y tế đang cung cấp dịch vụ tại nhà hoặc trong một cơ sở được cấp phép; và
   • Tất cả nhân viên của trung tâm khu vực, cũng như nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ, những người cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng thông qua mạng lưới các Trung tâm khu vực phục vụ những người khuyết tật về phát triển và trí tuệ, ngoại trừ những người lao động chỉ cung cấp dịch vụ cho người nhận mà họ sống cùng hoặc là thành viên gia đình của người nhận mà họ cung cấp dịch vụ.

IV. Chỉ Thị Về Tiêm Phòng Cúm Mùa:

Tiêm Phòng Cúm Mùa cho Cư Dân Những Quận Nhất Định.

Tất cả các cá nhân cư trú hoặc làm việc tại Quận Cam và thuộc một trong các trường hợp sau đây, sẽ được tiêm phòng cúm mùa trừ khi áp dụng miễn trừ y tế hoặc tôn giáo: (i) các nhà cung cấp hiện tại cho các môi trường tập trung; (ii) các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện tại; và (iii) những người ứng phó khẩn cấp hiện tại. Tuy nhiên, những quy định được nêu ở đây sẽ không được hiểu là chủ sử dụng lao động, dù thuộc lĩnh vực nhà nước hay tư nhân, có nghĩa vụ yêu cầu nhân viên phải chủng ngừa cúm mùa như một điều khoản hoặc điều kiện làm việc.

  • Người ứng phó khẩn cấp nghĩa là quân đội hoặc vệ binh quốc gia; cán bộ thực thi pháp luật; nhân viên cơ sở cải huấn; lính cứu hỏa; nhân viên dịch vụ y tế khẩn cấp; bác sĩ; y tá; nhân viên y tế công cộng; kỹ thuật viên y tế khẩn cấp; nhân viên y tế; nhân viên quản lý khẩn cấp; người vận hành 911; nhân viên phúc lợi trẻ em và cung cấp dịch vụ; nhân viên phục vụ công cộng; và những người có kỹ năng hoặc được đào tạo về vận hành thiết bị chuyên dụng hoặc các kỹ năng khác cần thiết để cung cấp viện trợ trong trường hợp khẩn cấp được tuyên bố; cũng như các cá nhân làm việc cho các cơ sở mà tại đó những người này và công việc của họ là cần thiết để duy trì hoạt động của cơ sở.
  • Người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nghĩa là bác sĩ; bác sĩ tâm thần; y tá; các học viên y tá; trợ lý y tá; kỹ thuật viên y tế; bất kỳ người nào khác được tuyển dụng để cung cấp dịch vụ chẩn đoán, dịch vụ phòng ngừa, dịch vụ điều trị hoặc các dịch vụ khác được tích hợp và cần thiết với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân và nếu không được cung cấp sẽ tác động xấu đến việc chăm sóc bệnh nhân; và các nhân viên trực tiếp hỗ trợ hoặc được giám sát bởi người cung cấp trực tiếp các dịch vụ chẩn đoán, phòng ngừa, điều trị hoặc chăm sóc bệnh nhân khác; và những nhân viên không cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho bệnh nhân nhưng lại được tích hợp và cần thiết vào việc cung cấp những dịch vụ đó - ví dụ: kỹ thuật viên phòng thí nghiệm xử lý kết quả xét nghiệm y tế để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị tình trạng sức khỏe. Một người không được coi là người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chỉ vì chủ sử dụng lao động của họ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc vì người đó cung cấp dịch vụ ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ví dụ: các chuyên gia CNTT, nhân viên bảo trì tòa nhà, nhân viên nhân sự, đầu bếp, nhân viên dịch vụ thực phẩm, người quản lý hồ sơ, chuyên gia tư vấn và người bán hàng không phải là người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ngay cả khi họ làm việc tại bệnh viện của cơ sở chăm sóc sức khỏe tương tự.

  CÁC KHUYẾN CÁO MẠNH MẼ

  Những điều sau đây sẽ có hiệu lực ngay lập tức và tiếp tục có hiệu lực đến khi có thông báo mới ở các lãnh thổ chưa hợp nhất và đã hợp nhất của Quận Cam, California:

  1. Tự Cách Ly Những Người Mắc COVID-19.

   Tiếp xúc với COVID-19 hoặc phơi nhiễm với COVID-19 có nghĩa là ở cùng một không gian trong nhà (ví dụ: nhà riêng, phòng chờ khám bệnh, máy bay, v.v.) với tổng thời gian tích lũy từ 15 phút trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ (ví dụ: ba lần phơi nhiễm 5 phút riêng lẻ trong tổng số 15 phút ) trong thời kỳ lây nhiễm của người bị nhiễm (được phòng thí nghiệm xác nhận hoặc chẩn đoán lâm sàng).

  2. Đối Với Dân Cư Dễ Bị Tổn Thương. Nhìn chung, càng lớn tuổi, tình trạng sức khỏe của con người càng giảm và tình trạng bệnh càng nặng, thì việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa COVID-19 như tiêm chủng, giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và thực hành vệ sinh tay càng trở nên cần thiết khi xung quanh những người không sống trong cùng một hộ gia đình. Để biết thêm thông tin, hãy xemhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html.
  3. Tiêm Vắc-Xin COVID-19 cho Cư Dân Quận. Tất cả cư dân Quận Cam phải được tiêm chủng COVID-19 theo hướng dẫn của Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Liên Bang (FDA) và CDC, trừ khi áp dụng chống chỉ định y tế. Trẻ vị thành niên, những người đủ điều kiện tiêm chủng COVID-19 theo hướng dẫn hiện hành của CDC, nên được tiêm chủng với sự có mặt của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

   Xem thêm Hướng dẫn CDC tại: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.htmlhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/specific-groups.html

  4. Chủng Ngừa Cúm Mùa cho Các Cư Dân của Quận. Tất cả cư dân của Quận từ sáu tháng tuổi trở lên phải tiêm phòng cúm mùa, trừ khi áp dụng miễn trừ về mặt y tế hoặc tôn giáo.
  5. Tiêm Chủng và Xét Nghiệm COVID-19 cho Kỹ Thuật Viên Y Tế Khẩn Cấp, Nhân Viên Y Tế và Người Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Nhà. Để giúp ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19, tất cả các Kỹ Thuật Viên Y Tế Cấp Cứu, Nhân Viên Y Tế và Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Nhà (bao gồm cả nhân viên của Chương Trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà) luôn cập nhật theo định nghĩa của CDC với việc tiêm vắc-xin COVID-19. Có thể tìm Hướng Dẫn tại: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations-process.html

  CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Các Lệnh và Khuyến Cáo Mạnh Mẽ nêu trên sẽ không thay thế bất kỳ lệnh nào mâu thuẫn hoặc hạn chế hơn do Tiểu Bang California hoặc chính phủ liên bang ban hành. Nếu bất kỳ phần nào của tài liệu này hoặc việc áp dụng tài liệu đó đối với bất kỳ người hoặc hoàn cảnh nào được coi là không hợp lệ, thì phần còn lại của tài liệu, bao gồm cả việc áp dụng phần hoặc điều khoản đó cho những người hoặc hoàn cảnh khác, sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục giữ nguyên hiệu lực. Để đạt được mục đích này, các quy định của các lệnh và khuyến cáo mạnh mẽ này có hiệu lực từng phần.
  2. Các Lệnh được bao gồm trong tài liệu này có thể được Cảnh Sát Trưởng Quận Cam hoặc Trưởng Cơ Quan Cảnh Sát thực thi theo mục 101029 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn California (California Health and Safety Code) và các mục 26602 và 41601 của Bộ Luật Chính Quyền California (California Government Code). Vi phạm lệnh y tế có thể dẫn đến việc bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai (mục 120295 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn California).

  LÝ DO CHO VIỆC BAN HÀNH CÁC LỆNH VÀ KHUYẾN CÁO MẠNH MẼ

  1. Vào ngày 26 tháng 2 năm 2020, Viên Chức Y Tế Quận đã tuyên bố Tình Trạng Khẩn Cấp về Y Tế Địa Phương dựa trên mối đe dọa sắp xảy ra và gần kề đối với sức khỏe cộng đồng do sự xuất hiện của COVID-19 ở Quận Cam.
  2. Vào ngày 26 tháng 2 năm 2020, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát, giữ vai trò là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp, đã ban bố Tình Trạng Khẩn Cấp Địa Phương, trong đó mối đe dọa sắp xảy ra và gần kề đối với sức khỏe cộng đồng do sự ra đời của COVID-19 đã tạo ra các điều kiện cực kỳ nguy hiểm đến sự an toàn của con người và tài sản trong giới hạn lãnh thổ Quận Cam.
  3. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2020, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã thông qua các Nghị Quyết số 20-011 và số 20-012 phê chuẩn Tình Trạng Khẩn Cấp Về Y Tế Địa Phương và Tình Trạng Khẩn Cấp Địa Phương, được đề cập ở trên.
  4. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2020, Thống Đốc Tiểu Bang California đã tuyên bố Tình Trạng Khẩn Cấp ở California do mối đe dọa của COVID-19.
  5. Tính đến ngày 23 tháng 9 năm 2022, Quận đã báo cáo tổng số 664.185 ca bệnh COVID-19 được ghi nhận và 7.432 ca tử vong liên quan đến COVID-19.
  6. CDC khuyến cáo sử dụng vắc-xin COVID-19 được cấp phép an toàn và hiệu quả. Theo CDC, bất kỳ ai nhiễm COVID-19 đều có thể lây truyền ngay cả khi KHÔNG có triệu chứng. Chủng vi-rút corona mới lây lan theo 3 cách: 1) Hít thở trong bầu không khí khi ở gần người mắc bệnh đang thở ra những giọt bắn và hạt mang vi-rút. 2) Có những giọt bắn và hạt mang vi-rút bay vào mắt, mũi hoặc miệng, đặc biệt là qua các vết bắn và thuốc xịt như ho hoặc hắt hơi. 3) Chạm vào mắt, mũi hoặc miệng bằng tay có vi-rút trên đó.
   Truy cập https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.htmlhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html.
  7. CDPH đã ban hành Hướng Dẫn Sửa Đổi Về Sử Dụng Khẩu Trang, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2022, có tại: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
  8. Theo CDC và CDPH, người lớn tuổi, những người có tình trạng bệnh lý, người đang mang thai và mang thai gần đây có nguy cơ chuyển biến nguy kịch cao hơn khi mắc COVID-19. Xem https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
  9. Các Chỉ Thị và Khuyến Cáo Quyết Liệt trong tài liệu này dựa trên các dữ kiện sau, ngoài các dữ kiện được nêu ở các đoạn trên: (i) Vắc-xin COVID-19 được FDA cấp phép an toàn và hiệu quả đã trở nên phổ biến rộng rãi, nhưng nhiều cư dân Quận Cam vẫn chưa có cơ hội được chủng ngừa, hoặc chưa hoàn thành đợt tiêm chủng của họ để được tiêm chủng đầy đủ hoặc tăng cường; (ii) có hạn chế cung cấp các lựa chọn điều trị cho những người có nguy cơ cao, những người có nguy cơ cao tiếp xúc với COVID-19 hoặc bị nhiễm COVID-19 ở mức độ nhẹ-trung bình; (iii) sự đồng thuận hiện tại giữa các quan chức y tế công cộng về việc làm chậm việc lây truyền và tránh nhiễm COVID-19 là để những người có nguy cơ hoàn thành một đợt tiêm chủng COVID-19 và tiêm nhắc lại nếu đủ điều kiện, đeo khẩu trang vừa khít trong nhà khi ở gần những người khác bên ngoài gia đình của họ, giữ khoảng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng (iv) một số cá nhân nhiễm COVID-19 không có triệu chứng hoặc chỉ có các triệu chứng nhẹ và do đó không biết rằng họ mang vi rút và đang truyền nó cho người khác ; (v) bằng chứng hiện tại cho thấy vi rút corona mới có thể tồn tại trên các bề mặt và có thể lây truyền gián tiếp giữa các cá thể; (vi) người lớn tuổi và những người mắc các bệnh lý có nguy cơ bị bệnh nặng cao hơn; (vii) sự lây truyền COVID-19 trong cộng đồng bền vững vẫn tiếp tục xảy ra; (viii) tuổi tác, tình trạng và sức khỏe của một bộ phận cư dân của Quận Cam khiến họ có nguy cơ mắc các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm nhập viện và tử vong, do COVID-19; (ix) những người trẻ hơn và khỏe mạnh hơn cũng có nguy cơ bị các kết quả sức khỏe nặng tiêu cực và truyền vi rút corona mới cho người khác.
  10. Các chỉ thị và khuyến cáo quyết liệt trong tài liệu này là các biện pháp phòng ngừa cần thiết và ít hạn chế hơn để kiểm soát và giảm sự lây lan của COVID-19 trong Quận Cam, giúp duy trì khả năng chăm sóc sức khỏe quan trọng và hạn chế trong Quận Cam và cứu sống cư dân Quận.
  11. Mục 120175 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn California yêu cầu Viên Chức Y Tế Quận Cam phải biết được hoặc có lý do để tin rằng có một ca bệnh truyền nhiễm nào đó đang tồn tại hoặc gần đây đã tồn tại trong Quận, từ đó thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh hoặc sự xuất hiện của các ca bệnh khác.
  12. Các mục 101030 và 101470 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn California yêu cầu viên chức y tế quận phải thực thi và giám sát tất cả những điều sau trong lãnh thổ chưa hợp nhất của quận và trong ranh giới thành phố thuộc quận: (a) Các lệnh và pháp lệnh của hội đồng giám sát, liên quan đến các vấn đề vệ sinh và sức khỏe cộng đồng; (b) Các lệnh, bao gồm quy định về cách ly và các quy định khác do sở ban hành; và (c) Các quy chế liên quan đến sức khỏe cộng đồng.
  13. Mục 101040 của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn California cho phép Viên Chức Y Tế Quận Cam thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa cần thiết nào để bảo vệ và duy trì sức khỏe cộng đồng khỏi các mối nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng trong một "tình trạng khẩn cấp do chiến tranh", "tình trạng khẩn cấp", hoặc "tình trạng khẩn cấp địa phương", theo quy định tại Mục 8558 của Bộ Luật Chính Quyền, trong phạm vi quyền hạn của mình. "Biện pháp phòng ngừa" có nghĩa là giảm bớt, sửa chữa, loại bỏ hoặc bất kỳ bước bảo vệ nào khác có thể được thực hiện để ngăn ngừa mọi mối nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng do thảm họa gây ra và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
  14. Mục 120130 (d) của Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn California cho phép Viên Chức Y Tế Quận Cam yêu cầu hoạt động cô lập nghiêm ngặt hoặc được sửa đổi hoặc cách ly đối với bất kỳ ca bệnh truyền nhiễm nào, khi hành động đó là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

   

   

  LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH NHƯ TRÊN:

  Ngày: Ngày 23 tháng 9 năm 2022

  Cuối Lệnh

  Regina Chinsio-Kwong, DD
  Cán bộ Y tế Quận
  Quận Cam