Hỗ Trợ Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên & Người Chăm Sóc

Công Cụ Hữu ích:

Liên Kết đến Tài Nguyên:

Tài Nguyên về Rối Loạn Lạm Dụng Chất Gây Nghiện và Phòng Ngừa:

Chỉ Mục Tài Nguyên:

BHS: Dịch Vụ Sức Khỏe TÂM THẦN
AFSP: Tổ Chức Hoa Kỳ về Ngăn Ngừa Tự Tử
CA GOV: Văn Phòng Thống Đốc Bang California
CDC: Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh
CHOC: Bệnh Viện Nhi Đồng Quận Cam
COASC: Hội Đồng Người Cao Niên Nam California
GHN: Sức Khỏe Toàn Cầu NOW
HCA: Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khoẻ
ISTSS: Hiệp Hội Quốc Tế về Nghiên Cứu Căng Thẳng sau Chấn Thương
NAMIOC: Liên Minh Quốc Gia về Bệnh Tâm Thần Quận Cam
NIDA: Viện Quốc Gia về Lạm Dụng Thuốc
NCOA: Hội Đồng Quốc Gia về Lão Hóa
NFID: Quỹ Quốc Gia về các Bệnh Truyền Nhiễm
OCDE: Sở Giáo Dục Quận Cam
RCOC: Trung Tâm Khu Vực Quận Cam
SAMHSA: Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Lạm Dụng Thuốc
UCLA Health: Đại Học California Los Angeles - Y Tế


Xem các dịch vụ hỗ trợ mở rộng về sức khoẻ tâm thần hiện có.

Để biết các tài nguyên khác, xem Tài Nguyên Cho Tất Cả Mọi Người.