Xét Nghiệm COVID-19

Phòng Khám COVID-19 Di Động đang cung cấp vắc-xin và bộ xét nghiệm cho những người không có bảo hiểm. Để biết địa điểm, ngày và giờ hiện tại và bổ sung, hãy truy cập Othena.com hoặc gọi (800) 564-8448.

Bang California

Truy cập: myturn.ca.gov/testing

Sick.org

Truy cập: sick.org/oc để được xét nghiệm tại chỗ hoặc tại nhà.

COVIDClinic.org

Truy cập: www.covidclinic.org
Email: info@covidclinic.org

Latino Health Access

Gọi (714) 805-7838
 

 

Tìm thông tin xét nghiệm bổ sung bằng cách truy cập các trang web bên dưới:
https://www.cdc.gov/icatt/index.html
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
 

Xét nghiệm được khuyến khích:

 

 • Quý vị có các triệu chứng của COVID-19, cho dù đã được tiêm phòng hay chưa.
 • không có các triệu chứng nhưng có các lo ngại về phơi nhiễm hoặc phơi nhiễm với COVID-19
 • Để sàng lọc (trường học, nơi làm việc, cài đặt cộng đồng, v.v.).
 • Trước và sau khi du lịch (trong nước hoặc quốc tế):
  • Những người chưa được chủng ngừa nên xét nghiệm 1-3 ngày trước khi đi du lịch.
  • Lưu ý: Các điểm đến có thể có các yêu cầu xét nghiệm cụ thể.
  • Tất cả khách du lịch (ngay cả khi đã được tiêm phòng đầy đủ hoặc cập nhật) nên xét nghiệm 3-5 ngày sau khi đi du lịch.
 • Nếu quý vị đang tham dự một cuộc tụ họp với những người từ nhiều hộ gia đình hoặc các sự kiện có nguy cơ cao khác:
  • Những người chưa được chủng ngừa nên xét nghiệm 1-2 ngày trước và 3-5 ngày sau khi tập trung/sự kiện.
  • Lưu ý: Các sự kiện có thể có các yêu cầu xét nghiệm cụ thể.

Nếu quý vị có bảo hiểm y tế và cần trợ giúp tìm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình, hãy gọi số dịch vụ khách hàng trên thẻ bảo hiểm, hoặc xem trang web của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn ở Quận Cam.

 

Bộ xét nghiệm PCR Tự Lấy Mẫu Có sẵn để Đặt hàng

 • Đặt mua bộ dụng cụ kiểm tra tự lấy mẫu bằng cách nhấp vào các ô màu đỏ.
 • Quý vị phải có tài khoản email để đặt mua một bộ xét nghiệm. Quý vị sẽ cần cung cấp địa chỉ email cho từng bộ xét nghiệm được đặt hàng. Địa chỉ email tạo điều kiện cho kết quả xét nghiệm.
 • Bộ Dụng Cụ Xét Nghiệm Tự Lấy Mẫu được cung cấp miễn phí cho những người sống hoặc làm việc tại Quận Cam Chỉ có thể gửi bộ xét nghiệm đến mã zip của Quận Cam.
 • Bộ dụng cụ xét nghiệm được giao hàng đến tận nhà; trả trước vận chuyển
 • Các đơn đặt hàng thường được hoàn thành trong vòng 24-48 giờ (Ngày lễ có thể ảnh hưởng đến thời gian). Các kênh vận chuyển hiện đang bị ảnh hưởng và nhu cầu xét nghiệm rất cao khiến dịch vụ chậm trễ trong việc đáp ứng yêu cầu.
 • Nếu quý vị không đăng ký, lấy mẫu và gửi mẫu trong một khoảng thời gian hợp lý có thể khiến bộ xét nghiệm mất tác dụng.
 • Để tìm địa điểm lấy hàng của FedEx, hãy truy cập https://www.fedex.com/en-us/shipping/dropbox.html hoặc gọi (800) 463-3339 để đặt lịch lấy mẫu.

Quý vị không phải trả phí nếu được xét nghiệm COVID-19 bởi chuyên viên y tế có giấy phép hành nghề vì các đơn vị thanh toán bên thứ ba sẽ chi trả. Đơn vị thanh toán bên thứ ba bao gồm: Medicaid, Medicare, các chương trình bảo hiểm tư nhân, HRSA, CA DHCS và/hoặc Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam.

Các thành viên cộng đồng có câu hỏi chung liên quan đến COVID-19 có thể liên hệ với Đường Dây Nóng COVID-19 của Quận Cam theo số (714) 834-2000. Đối với các câu hỏi về y tế, cư dân có thể gọi Đường Dây Giới Thiệu Y Tế theo số (800) 564-8448.


Các Loại Xét Nghiệm

ba loại xét nghiệm đối với COVID-19: Xét nghiệm PCR/vi-rút và xét nghiệm huyết thanh học/kháng thể.

 • Xét nghiệm PCR hoặc phân tử cho quý vị biết liệu quý vị có đang bị nhiễm bệnh hay không. Nó được thực hiện bằng một que lấy dịch trong miệng, mũi hoặc cổ họng.
 • Xét nghiệm kháng nguyên là xét nghiệm COVID-19 mới hơn cho biết quý vị có đang bị nhiễm bệnh hay không. Nó được thực hiện bằng một que lấy dịch mũi hoặc họng.
 • Xét nghiệm kháng thể (huyết thanh học) KHÔNG cho quý vị biết hiện tại quý vị có bị nhiễm bệnh hay không. Nó chỉ cho quý vị biết liệu quý vị đã từng bị nhiễm bệnh trước đó hay chưa và hiện không được khuyến khích sử dụng cho cá nhân. Nó được thực hiện thông qua một cây kim hoặc dụng cụ lấy máu ngón tay để lấy mẫu máu.

Các tài nguyên trên trang này dành cho xét nghiệm PCR/vi-rút hoặc xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 ở Quận Cam.