Hướng Dẫn: Cơ Sở Chăm Sóc Tập Trung

Cơ Sở Chăm Sóc Tập Trung

Các cơ sở sống tập trung như các cơ sở chăm sóc, cơ sở cai nghiện rượu và ma túy và các nhà tập thể tương tự khác có nguy cơ bùng phát COVID-19 cao. Tất cả các cơ sở chăm sóc tập trung phải có kế hoạch ứng phó khi xuất hiện các ca nghi nhiễm hoặc ca bệnh được xác nhận mắc COVID, đồng thời ngăn chặn và giảm thiểu sự lây lan của COVID-19 trong cơ sở. Các cơ sở phải lập kế hoạch dựa trên các nhu cầu riêng biệt của mỗi cư dân trong cơ sở, chẳng hạn như các tình trạng khuyết tật, tình trạng suy giảm nhận thức hoặc việc không có khả năng tiếp cận công nghệ.

Các cơ sở chăm sóc tập trung phải báo cáo cho OCHCA theo số (714) 834-8180 khi xuất hiện bất kỳ ca nhiễm COVID-19 được xác nhận nào trong số các cư dân hoặc nhân viên, hoặc khi có từ ba người mắc bệnh hô hấp trở lên.

Hướng Dẫn của OCHCA về Chuẩn Bị và Ứng Phó với COVID-19 cho Các Cơ Sở Chăm Sóc Tập Trung | PDF

Hướng Dẫn của CDC cho Các Cơ Sở Chăm Sóc Tập Trung hoặc Cơ Sở Sinh Sống Chung

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/shared-congregate-house/guidance-shared-congregate-housing.html

Bất kỳ khách hàng hoặc nhân viên nào có các triệu chứng COVID-19 ngay lập tức phải được cách ly và thực hiện xét nghiệm COVID-19 trong phòng thí nghiệm.  Những người có xét nghiệm dương tính nên cách ly theo Hướng dẫn Cách ly và Cô lập của CDDPH.

OCHCA tiếp tục khuyến cáo mạnh mẽ việc tiêm chủng Thông tin về các khuyến cáo vắc-xin hiện tại có trên Trang Vắc-xin COVID-19 của CDC.

OCHCA có thể hỗ trợ:

  • Xét nghiệm COVID-19, ví dụ cư dân của các cơ sở tập trung có nghi ngờ nhiễm COVID hoặc những người có thể đã bị phơi nhiễm, nếu các nguồn xét nghiệm không có sẵn.
  • Tìm nơi để tiêm chủng miễn phí cho một cá nhân. 
  • Tìm nhà ở thay thế cho những khách hàng mắc COVID-19 không thể được cách ly hoặc cô lập tại chỗ một cách phù hợp trong thời gian bị bệnh.

Gọi cho Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam theo số 714-834-8180 nếu có thắc mắc.