Hướng Dẫn: Các Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn (LTCF) và Chăm Sóc Nội Trú Cho Người Cao Niên (RCFE)

Trang web này hiện đang được cập nhật. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng gửi email LTCFTeam@ochca.com hoặc gọi (714) 834-8180.

Mở Cửa Trở Lại An Toàn ở California

Hướng dẫn về phòng ngừa và quản lý COVID trong các LTCF và RCFE luôn được thay đổi, vì vậy hãy kiểm tra trang trang mạng (webpage) này để biết các bản cập nhật mới nhất và để biết hướng dẫn địa phương.

Cơ sở Điều dưỡng Lành nghề (SNFs)

COVID:

Hướng Dẫn/Tài Nguyên của OCHCA:

Hướng dẫn của Sở Y Tế Công Cộng California (CDPH):

Hội thảo trực tuyến:

  • 16-12-21: “Bản cập nhật COVID-19 cho SNF” | PDF | Video
  • 03-11-2021: “Bản cập nhật tình hình COVID-19 cho SNF, Boosters và CRAB” | PDF | Video
  • Ngày 29 tháng 7 năm 2021: "C. Cập Nhật về Auris và COVID" | PDF | Video
  • Ngày 12 tháng 06 năm 2021: “Trở Lại Trạng Thái Bình Thường” | PDF | Video
  • Ngày 18 tháng 03 năm 2021: "Cân Nhắc Về Bậc Đỏ" | PDF | Video
  • Ngày 22 tháng 01 năm 2021: "Điều Trị COVID - Đầu Tiên Không Gây Hại" PDF, "Cập Nhật về Vắc-xin COVID-19"PDF, Video(của cả hai bản trình bày)
Nhấp để xem các hội thảo trên web cũ hơn

 

Nhiễm trùng mắc phải tại bệnh viện và các vi sinh vật kháng đa thuốc trong LTC (HAI/MDRO)

Liên lạc tình trạng MDRO của bệnh nhân giữa các cơ sở y tế tiếp tục là một vấn đề ở Quận Cam. Tất cả MDRO phải được thông báo rõ ràng giữa các cơ sở. OCHCA khuyến nghị mạnh mẽ 1) sử dụng tính năng mẫu chuyển viện để thông báo cho cơ sở tiếp nhận rằng họ đang tiếp nhận một bệnh nhân có MDRO đã biết, và 2) thực hiện cuộc gọi đến cơ sở tiếp nhận để xác nhận họ biết tình trạng của bệnh nhân.

Các loại kiểm tra có sẵn thông qua OCHCA và / hoặc ARLN
Loại C. auris CRAB, CRE, CRPA
Sàng lọc nhập viện Nhập viện vào các vSNF có lịch sử trong LTACH hoặc vSNF khác; cung cấp gạc vùng nách/bẹn. không
Phản ứng với sự kiện tiếp xúc vSNFs, SNFs và các đơn vị chọn trong ACHs; cung cấp gạc vùng nách/bẹn.

Liên lạc các trường hợp CP-CRAB, CP-CRE hoặc CP-CRPA đã xác nhận; cung cấp gạc trực tràng.

Nếu xét nghiệm CP cho ca đầu tiên đang chờ xử lý, cơ sở được khuyến khích lấy một chất cách ly khỏi người tiếp xúc thông qua phòng thí nghiệm riêng và gửi chất cách ly cho PHL để xét nghiệm carbapenemase.
 

Cách ly Định tuyến tất cả các ca cách ly lâm sàng1 tới PHL để kiểm tra xác nhận Định tuyến tất cả các ca cách ly sang PHL để thử nghiệm carbapenemase.

1 Kết quả thu được thông qua xét nghiệm được thực hiện theo chỉ định của người hành nghề trong chẩn đoán và điều trị cho người cư trú; không bao gồm gạc kiểm tra nách / bẹn

- Xin lưu ý rằng cũng có phòng thí nghiệm tư nhân có thể cung cấp xét nghiệm PCR cho C. auris. 


Bản in hữu ích:


Tài Liệu Bổ Sung


Các Cơ Sở Chăm Sóc Nội Trú dành cho Người Cao Niên

Hướng Dẫn/Tài Nguyên của OCHCA:

  • Hướng dẫn của HCA Quận Cam về COVID trong RCFEs 03-14-22 | PDF
  • Theo dõi bệnh nhân COVID cao tuổi trong các môi trường không phải cơ sở y tế Ngày 3 tháng 7 năm 2020| PDF
  • Tài Nguyên Xét Nghiệm COVID cho Nhân Viên và Khách Bị Phơi Nhiễm:  https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-testing 

Hướng Dẫn của Sở Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS)

Liên Kết đến Thông Báo về Thông Tin Nhà Cung Cấp CDSS (PIN): https://www.cdss.ca.gov/inforesources/community-care-li-censing/policy/provider-information-notices/adult-senior-care

Mã PIN liên quan đến COVID theo chủ đề: https://www.cdss.ca.gov/inforesources/cdss-programs/community-care-licensing/covid-19-information-and-resources/covid-19-asc-pins

Vắc-xin COVID-19 cho Người Chăm sóc Dài hạn: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/toolkits/long-term-care/index.html

Hội thảo trực tuyến:

Nhấp để xem các hội thảo trên web cũ hơn

Hướng Dẫn Chính của CDC: