Hướng Dẫn: Tài Nguyên Quản Trị Trường Học

Mở Cửa Trở Lại An Toàn ở California

Các Khuyến Cáo về Phản Hồi COVID-19 cho Quản Trị Trường Học

Hướng Dẫn Phòng Ngừa Dịch Bệnh
Hướng Dẫn Báo Cáo/Cách Báo Cáo

Chương Trình Trường Học An Toàn Cho Mọi Người của California cung cấp hỗ trợ và trách nhiệm giải trình để thiết lập một lộ trình rõ ràng nhằm giảm thiểu lây nhiễm trong trường và cho phép mở cửa trở lại để giảng dạy trực tiếp. Trong nỗ lực ngăn ngừa dịch bệnh cho nhân viên và học sinh, và để tiếp tục tiến tới việc mở cửa trở lại trường học, tất cả các địa điểm phải có sẵn kế hoạch an toàn COVID-19 (CSP) hoàn chỉnh và được đăng lên trang web của cơ sở. Kế hoạch này phác thảo phản ứng của trường học đối với trường hợp đã xác thực hoặc nghi nhiễm COVID-19 để ngăn chặn và giảm thiểu sự lây lan trong môi trường trường học.

Trung Tâm Trường Học An Toàn cho Mọi Người tổng hợp các tài nguyên và thông tin chính liên quan đến COVID-19 và các trường học. Quý vị có thể xem tất cả các tài liệu hướng dẫn hiện tại trên trung Tâm Trường Học An Toàn cho Mọi Người Tiểu Bang California.  Các tài nguyên mới sẽ thường xuyên được thêm vào Trung tâm. Vui lòng truy cậphttps://schools.covid19.ca.gov/ cho Khung K-12 của California cho Năm học 2022/23.

PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH

Tiêm vắc-xin, cho những người đủ điều kiện, cũng như kiểm tra sàng lọc, che chắn mặt, thông gió, rửa tay và hít thở đúng cách, ở nhà khi bị bệnh và tiến hành xét nghiệm, truy vết kết hợp với cách ly và cô lập, vệ sinh và khử trùng là những lớp phòng ngừa quan trọng cần lưu ý để đảm bảo an toàn trường học K-12.

 

diagram

 

Hướng dẫn đầy đủ về CDPH cho các trường K-12 có tại đây, Hướng Dẫn Y Tế Công Cộng COVID-19 cho các Trường K-12 ở California, Năm Nọc 2022-23. Dưới đây là những điểm quan trọng của Hướng Dẫn CDPH K-12.

Khẩu Trang

Ở các cơ sở ở K-12, khuyến khích đeo khẩu trang khi ở trong nhà, với các trường hợp miễn trừ theo Hướng dẫn về khẩu trang của CDPH.

Tiêu Chuẩn Tạm Thời cho Trường Hợp Khẩn Cấp của Cal OSHA (ETS) quy định chủ lao động phải cung cấp khẩu trang phòng độc N-95 cho những nhân viên chưa được tiêm chủng có yêu cầu. Có thể xem Các Câu Hỏi Thường Gặp về ETS của Cal OSHA tại đây: Các Câu Hỏi Thường Gặp về Sửa Đổi Tiêu Chuẩn Tạm Thời Phòng Ngừa Khẩn Cấp COVID-19.

Thông Gió

Hướng Dẫn của CDPH về Thông Gió Cho Môi Trường Trong Nhà và Thông Gió và Lọc Khí Để Giảm Lây Truyền COVID-19 Trong Không Khí Tầm Xa và Các Bệnh Nhiễm Trùng Đường Hô Hấp Khác: Cân Nhắc Mở Cửa Lại Trường Học

Khoảng Cách Vật Lý

Giảng dạy trực tiếp có thể diễn ra một cách an toàn mà không cần các yêu cầu về khoảng cách vật lý tối thiểu khi các phương án phòng ngừa khác (ví dụ: khẩu trang) được thực hiện. 

Sát Khuẩn Tay 

Dạy và củng cố việc rửa tay, tránh tiếp xúc với mắt, mũi, miệng và che chắn khi học sinh và nhân viên bị ho và hắt hơi.

Vệ Sinh

Nói chung, vệ sinh định kỳ là đủ để loại bỏ đủ vi rút gây COVID-19 khỏi các bề mặt. Nếu sử dụng chất khử trùng, hãy sử dụng sản phẩm an toàn cho bệnh hen suyễn.

Dịch Vụ Ăn Uống

Sắp xếp việc ăn uống ngoài trời càng nhiều càng tốt.

Xét Nghiệm

Các nguồn lực dành cho các trường quan tâm đến việc kiểm tra bao gồm: Nhóm Đặc Nhiệm Xét Nghiệm California Chương Trình Xét Nghiệm Cho Trường K-12chiến lược xét nghiệm COVID-19 cho các trường K-12; cổng hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình Trường Học An Toàn cho Mọi Người của tiểu bang; cân nhắc kiểm tra sàng lọc theo Hướng Dẫn Dành Cho Trường K-12 của CDC (trong Phần 1.4 và Phụ lục 2) dành riêng cho môi trường trường học.

Ở Nhà Khi Bị Ốm 

Thực hiện theo chiến lược Ở Nhà Khi Bị Ốm và Tiến Hành Xét Nghiệm từ CDC.

Cô Lập 

Đối với cả những người đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng, hãy làm theo Hướng Dẫn Cách Ly của CDPH dành cho những người được chẩn đoán mắc COVID-19. 

Cách Ly

Các Lệnh của Viên Chức Y Tế Quận Cam phù hợp với Hướng Dẫn Y Tế Công Cộng COVID-19 cho các Trường K-12 ở California, Năm học 2022-23 của CDPH và là nguồn tốt nhất cho các khuyến cáo hiện tại. Dựa trên các khuyến cáo hiện tại, không có yêu cầu cách ly đối với những cá thể không có triệu chứng tiếp xúc.
  
Báo cáo bùng phát

Học sinh

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, dừng báo cáo tất cả các ca nhiễm là học sinh.

Tuy nhiên, các trường học vẫn phải báo cáo các đợt bùng phát đối với các bệnh truyền nhiễm khác. Định nghĩa hiện tại về bùng phát COVID-19 là:

  • 3 ca nhiễm trở lên trong một nhóm (ví dụ như lớp học, đội nhóm, nhóm hoạt động) xét nghiệm COVID-19 dương tính trong vòng 14 ngày.

  • Các đợt bùng phát COVID-19 phải được báo cáo cho OCHCA thông qua Biểu mẫu tiếp nhận SPOT sử dụng tổng số ca bệnh trong đợt bùng phát tại thời điểm báo cáo và địa điểm cụ thể tại địa điểm.

Nhân viên/Công nhân/Tình nguyện viên

Báo cáo về nhân viên/công nhân/tình nguyện viên xét nghiệm dương tính với COVID-19 không thay đổi. Tham khảo CalOSHA ETS để biết thêm chi tiết. https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#testing

 

XEM XÉT BỔ SUNG

  1. Cân nhắc để giải quyết sức khỏe tâm thần và hành vi của học sinh: Các trường học được khuyến khích thực hiện các chiến lược để giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần và hành vi của học sinh. Các trường nên xem xét hướng dẫn và các nguồn lực sẵn có để hỗ trợhọc tập xã hội và cảm xúcnguồn sức khỏe tâm thần cho thanh niên, bao gồm cả của Dự ánTrí óc khỏe mạnh, Trẻ em phát triểnDự án.

  2. Cân nhắc đối với học sinh khuyết tật hoặc các nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác: Khi thực hiện hướng dẫn này, các trường nên xem xét cẩn thận cách giải quyết các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc cung cấp một nền giáo dục công thích hợp miễn phí và các yêu cầu để phù hợp với khuyết tật một cách hợp lý, những yêu cầu tiếp tục được áp dụng. Để biết thêm các khuyến nghị cho học sinh khuyết tật hoặc các nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác, hãy tham khảo hướng dẫn được cung cấp bởiHọc viện Nhi khoa Hoa Kỳ.

  3. Cân nhắc đối với các hoạt động rủi ro cao hơn: Một số hoạt động liên quan đến việc thở ra nhiều và mạnh có thể làm tăng nguy cơ nhiễm và lây lan COVID-19, đặc biệt nếu được tiến hành trong nhà, ở những nơi thông gió kém và/hoặc không sử dụng khẩu trang. Theo đó, các trường học có thể xem xét thực hiện các biện pháp bổ sung để giảm thiểu lây truyền ở những môi trường này, bao gồm xét nghiệm sàng lọc và tiêm chủng, đặc biệt là trong thời gian bùng phát hoặc làn sóng COVID-19.

  4. Cân nhắc cho các sự kiện lớn tại các trường K-12: Đặc biệt trong thời gian bùng phát COVID-19, các buổi khiêu vũ ở trường, các buổi hội họp lớn và các sự kiện đông người khác ở trường, đặc biệt là các sự kiện được tổ chức trong nhà, tất cả đều có khả năng gây ra sự lây lan đáng kể của COVID-19 trong và ngoài cộng đồng trường học. Trước khi tổ chức các sự kiện lớn, các trường được khuyến khích xem xétPlaybook Sự kiện AN TOÀN và THÔNG MINH(PDF) cho các chiến lược giảm thiểu cần được xem xét.

  5. Những lưu ý đối với khách đến các trường K-12: Các trường học không nên hạn chế quyền tiếp cận của các nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp thiết yếu tuân thủ các chính sách về khách đến trường do lo ngại về việc giảm thiểu sự lây lan của COVID-19.

  6. Cân nhắc đối với các trường nội trú và các chương trình có thể vận hành các thành phần dân cư: Những người tham gia các hoạt động có thành phần dân cư có nhiều nguy cơ lây nhiễm và lây lan COVID-19 cho nhau. Do đó, các em nên xem xét tất cả các chiến lược giảm thiểu theo lớp được mô tả trong hướng dẫn này, đặc biệt là các khuyến nghị tiêm chủng và xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại trường học sau các kỳ nghỉ chính (ví dụ: mùa hè, mùa đông, mùa xuân).

 

NGUỒN LỰC ĐỊA PHƯƠNG

Để biết tin tức và thông tin mới nhất, các trường học của Quận Cam và Sở Giáo Dục Quận Cam hãy truy cập Phòng Tin Tức OCDE

Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (OCHCA) đặc biệt khuyến khích tất cả những người đủ điều kiện hãy đi tiêm phòng COVID-19 như một trong những cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và những người khác. Truy cập Trang Tài Nguyên Vắc-xin OCHCA để biết thêm thông tin.

Thông tin địa phương về xét nghiệm và nguồn lực xét nghiệm ở Quận Cam có thể xem tại trang Xét Nghiệm OCHCA.

 

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO/LÀM THẾ NÀO ĐỂ BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP COVID-19 TẠI QUẬN CAM?

Tất cả các trường học trong Quận Cam phải báo cáo các trường hợp COVID-19 cho Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (OCHCA), Khu Vực Pháp Lý Y Tế Địa Phương (LHJ). Cổng Thông Tin Trường Học Theo Dõi Bùng Phát (SPOT) là một phần của hệ thống điều tra ca bệnh cộng đồng và quản lý dữ liệu truy vết tiếp xúc (CalCONNECT) của California. SPOT là một trong một số công cụ hỗ trợ các trường tuân thủ các yêu cầu báo cáo của tiểu bang và địa phương.

Biểu Mẫu Tiếp Nhận SPOT là nơi để các Trường báo cáo thông tin cơ bản về tình trạng tiếp xúc tại địa điểm của họ. Thông tin được gửi đến CalCONNECT, cho phép Đội Phản Ứng Trường Học của LHJ (SRT) xem xét và sử dụng thông tin để bắt đầu các nỗ lực điều tra và giám sát.

Khi nào tôi phải báo cáo các ca mắc COVID-19 cho OCHCA?

Theo Tiêu đề 17 phần 2508; “Bất kỳ ai phụ trách trường học công lập hoặc tư thục, trường mẫu giáo, trường nội trú hoặc nhà trẻ phải báo cáo ngay với nhân viên y tế địa phương về sự hiện diện hoặc nghi ngờ có bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào.” Điều này bao gồm bất kỳ đơn vị cung cấp dịch vụ trẻ em hoặc thanh thiếu niên nào.
 

Báo cáo các đợt bùng phát COVID-19: 

1) Nhấp vào liên kết bên dưới để tìm hiểu cách hoàn thành trách nhiệm báo cáo của mình bằng phương pháp điện tử thông qua SPOT:

                            

nút_ETS

 

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về báo cáo ở trường học nói chung, vui lòng gửi mail đếnCCICOVIDSchools@ochca.com và đối với các yêu cầu SPOT cụ thể, vui lòng gửi email OCSPOTSchools@ochca.com  

Nhóm Quản Trị Trường Học:
Đây là trang được bảo vệ bởi mật khẩu, có chứa các mẫu đơn và tài nguyên liên quan đến ngăn ngừa COVID-19. Nhấp vào đường dẫn Cổng Thông Tin bên dưới. Để yêu cầu mật khẩu, vui lòng gửi email đến địa chỉ CCICOVIDSchools@ochca.com

Cổng Thông Tin HCA: Cổng Thông Tin Quản Trị Trường Học