Mạng Lưới Xét Nghiệm COVID-19 của Quận Cam cho những người có Triệu Chứng

Tờ Rơi Xét Nghiệm Covid Miễn PhíNếu quý vị có các triệu chứng COVID-19 và quý vị không thể được xét nghiệm thông qua nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình, quý vị có thể được đánh giá y tế và xét nghiệm MIỄN PHÍ thông qua Mạng Lưới Xét Nghiệm COVID-19 của Quận Cam. Đây là tất cả các trung tâm y tế cộng đồng cung cấp dịch vụ xét nghiệm và chăm sóc, ngay cả khi quý vị không có bảo hiểm y tế. Nếu quý vị xét nghiệm dương tính, những người đã tiếp xúc gần với quý vị (ở khoảng cách dưới 6 feet tối thiểu 15 phút trong khoảng thời gian 24 giờ trong thời gian lây nhiễm) sẽ được xét nghiệm hoặc giới thiệu qua địa điểm xét nghiệm khác.

Các địa điểm được liệt kê dưới đây, hoặc xem Bản Đồ Các Địa Điểm Xét Nghiệm COVID-19 để tìm địa điểm gần quý vị.

 

Family Health Matters Community Health Center Fullerton  Thứ Hai - Thứ Sáu https://hipaa.jotform.com/201466740399159
(714) 441-0411
Families Together of Orange County Tustin Thứ Tư-Thứ Sáu (714) 332-6359
KCS Health Center Buena Park Thứ Ba & Thứ Năm https://www.kcshealthcenter.org/covid19-testing
(714) 503-6550
Laguna Beach Community Clinic Laguna Beach Thứ Hai - Thứ Sáu www.lbclinic.org
(949) 494-0761
Serve the People Community Health Center Santa Ana Thứ Ba & Thứ Năm Thứ Bảy (714) 742-2738
SOS Health Center Costa Mesa Thứ Hai - Thứ Sáu (949) 270-2100
SOS Health Center Mission Viejo Thứ Hai - Thứ Sáu (949) 270-2100
SOS Health Center Newport Beach Thứ Hai - Thứ Sáu (949) 270-2100
SOS Health Center
Santa Ana
Thứ Hai - Thứ Sáu (949) 270-2100
Southland Integrated Services, Inc. Garden Grove Thứ Hai - Thứ Sáu (714) 620-7001
St. Jude Neighborhood Health Center Fullerton Thứ Hai - Thứ Sáu (714) 446-5100