Tài Nguyên Cho Tất Cả Mọi Người

Công Cụ Hữu ích:

Liên Kết đến Tài Nguyên:

Cựu chiến binh

 • Goodwill of Orange County: Tierney Center for Veteran Services
  Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho cựu chiến binh và gia đình, bao gồm nhưng không giới hạn ở hỗ trợ tài chính, việc làm, nhà ở, giới thiệu nguồn lực hỗ trợ sức khoẻ hành vi, xây dựng sơ yếu lý lịch và hơn thế nữa. Các dịch vụ được cung cấp qua email, điện thoại, tin nhắn và ZOOM.
  - Điều hướng viên Cựu chiến binh sẽ làm việc với quý vị và gia đình để đáp ứng nhu cầu của quý vị, kết nối quý vị với các nguồn lực và đảm bảo quý vị được hỗ trợ trong thời gian đầy thử thách này - và luôn luôn như vậy.
  - Số điện thoại: (855) 998-3837
 • Trung Tâm Cựu Chiến Binh Phía Bắc Quận Cam
  - Dịch vụ tư vấn tái thích nghi miễn phí cho các cựu chiến binh chiến đấu, chỉ thăm khám từ xa
  - Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu 8:00 sáng. -4:30 chiều
  - Điện thoại: Giờ thông thường (714) 776-0161. Sau giờ làm việc (877) 927-8387
 • Trung Tâm Cựu Chiến Binh Phía Nam Quận Cam
  - Dịch vụ: tư vấn, giới thiệu việc làm, tiếp cận cộng đồng và giáo dục, giới thiệu các dịch vụ dành cho cựu chiến binh khác
  - Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Năm 8:00 sáng đên 8:00 tối, Thứ sáu 8:00 sáng to 4:30 chiều
  - Điện thoại: Giờ thông thường (949) 348-6700. Sau giờ làm việc (877) 927-8387
  - Địa điểm: 26431 Crown Valley Parkway, Suite 100, Mission Viejo, CA 92691
 • Các Dịch Vụ dành cho Cựu Chiến Binh
  - Dịch vụ: Các chương trình Sức Khoẻ và Hạnh Phúc, Kế Hoạch Hưu Trí, Kế Hoạch Tài Chính và Các Rối Lọan Căng Thẳng Hậu Chấn Thương và Chấn Thương Tâm Lý
  - Điện thoại: Đường dây miễn phí (844) 200-0012

Tài Nguyên về Rối Loạn Lạm Dụng Chất Gây Nghiện và Phòng Ngừa:

Bạo Lực từ Đối Tác Thân Mật (IPV)

Vô Gia Cư & Thảm Họa Sức Khỏe Hành Vi

Chỉ Mục Tài Nguyên:

BHS: Dịch Vụ Sức Khỏe TÂM THẦN
AFSP: Tổ Chức Hoa Kỳ về Ngăn Ngừa Tự Tử
CA GOV: Văn Phòng Thống Đốc Bang California
CDC: Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh
CHOC: Bệnh Viện Nhi Đồng Quận Cam
COASC: Hội Đồng Người Cao Niên Nam California
GHN: Sức Khỏe Toàn Cầu NOW
HCA: Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khoẻ
ISTSS: Hiệp Hội Quốc Tế về Nghiên Cứu Căng Thẳng sau Chấn Thương
NAMIOC: Liên Minh Quốc Gia về Bệnh Tâm Thần Quận Cam
NIDA: Viện Quốc Gia về Lạm Dụng Thuốc
NCOA: Hội Đồng Quốc Gia về Lão Hóa
NFID: Quỹ Quốc Gia về các Bệnh Truyền Nhiễm
OCDE: Sở Giáo Dục Quận Cam
RCOC: Trung Tâm Khu Vực Quận Cam
SAMHSA: Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Lạm Dụng Thuốc
UCLA Health: Đại Học California Los Angeles - Y Tế


Xem các dịch vụ hỗ trợ mở rộng về sức khỏe tâm thần hiện có.