Phòng Ngừa Tự Tử Thanh Thiếu Niên

Biểu Ngữ Chiến Dịch Thanh Thiếu Niên

Nếu quý vị đang gặp khủng hoảng hoặc biết ai đó đang gặp khủng hoảng, hãy gọi 9-1-1 hoặc Đường Dây Ngăn Ngừa Tự Tử Quốc Gia 24/7 theo số:

800-273-TALK (8255)

 

Đường Dây Nhắn Tin Cho Người Khiếm Thính và Lãng Tai: TEXTME
Trang web: suicidepreventionlifeline.org
Đường Dây Nóng Phòng Ngừa Tự Tử cung cấp các dịch vụ phòng ngừa tự tử qua điện thoại bí mật, tức thì, hoạt động 24 giờ, cho bất kỳ ai đang gặp khủng hoảng hoặc có ý định tự tử. Đường Dây Nóng cũng sẵn sàng hỗ trợ những người có mối lo ngại về những người khác có nguy cơ tự tử.

Các Dấu Hiệu Quan Trọng

Tìm hiểu các dấu hiệu tự tử và cách kết nối để nhận trợ giúp ngay bây giờ. Nếu quý vị nhận thấy bất kỳ dấu hiệu quan trọng nào trong số này, hãy hành động hoặc lên tiếng ngay lập tức. Nếu quý vị nhận thấy bất kỳ dấu hiệu quan trọng nào trong số này, hãy gọi Đường Dây Nóng Phòng Ngừa Tự Tử Quốc Gia theo số 800-273-TALK (8255):

  • Nói về cái chết hoặc tự tử
  • Tìm kiếm các cách thức để tự làm hại bản thân hoặc tự tử, có thể bằng cách tìm kiếm trên mạng hoặc mua súng
  • Nói về việc cảm thấy tuyệt vọng hoặc không có lý do để sống

Tìm Hiểu Các Dấu Hiệu

Sự đau đớn không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng, nhưng hầu hết những người đang nghĩ đến việc tự tử đều cho thấy một số dấu hiệu. Dành thời gian tìm hiểu những việc cần làm ngay bây giờ để quý vị sẵn sàng ở bên cạnh bạn bè hoặc người thân yêu vào những thời điểm quan trọng nhất.

Để tìm hiểu thêm về các yếu tố nguy cơ, dấu hiệu cảnh báo tự tử và cách bắt đầu cuộc trò chuyện, hãy truy cập:

Tiếng Anh: suicideispreventable.org
Tiếng Tây Ban Nha: elsuicidioesprevenible.org


Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Khủng Hoàng

Đường Dây Nhắn Tin Hỗ Trợ Khủng Hoảng cho Thanh Thiếu Niên
Nhắn tin: Soạn tin nhắn HOME gửi đến 741741
Trang web: https://www.crisistextline.org
Giờ làm việc: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Đường Dây Nhắn Tin Hỗ Trợ Khủng Hoảng cung cấp sự hỗ trợ về mặt tinh thần và thông tin miễn phí cho thanh thiếu niên đang gặp bất kỳ loại khủng hoảng nào, bao gồm ý định tự tử. Quý vị có thể nhắn tin với chuyên viên được đào tạo 24 giờ một ngày.

TrevorLifeLine
Điện thoại: 866-488-7386
Nhắn tin: Soạn tin nhắn START gửi đến 678-678
Trang web: https://www.thetrevorproject.org/get-help-now
Giờ làm việc: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Trevor Project là tổ chức quốc gia hàng đầu cung cấp các dịch vụ can thiệp khủng hoảng và phòng ngừa tự tử ở thanh thiếu niên đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, đa dạng tính dục & giới tính chưa xác định (LGBTQ) dưới 25 tuổi. Các cố vấn viên được đào tạo luôn sẵn sàng hỗ trợ những người trẻ tuổi đang gặp khủng hoảng, có ý nghĩ muốn tự tử hoặc cần có người để trò chuyện một cách an toàn và không bị phán xét.

Nhóm Hỗ Trợ Khủng Hoảng (Cơ Quan Y Tế Tại Quận Cam)
Điện thoại: 866-830-6011
Nhắn tin: Soạn tin nhắn START gửi đến 678-678
Trang web CAT dành cho Trẻ Em: http://ochealthinfo.com/bhs/about/cys/crisis_services
Trang web CAT dành cho Người Lớn: http://www.ochealthinfo.com/bhs/about/aoabh/catpert
Ngôn ngữ: Có sẵn bằng Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Hàn Quốc và Tiếng Ba Tư
Giờ làm việc: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Nhóm Đánh Giá Khủng Hoảng (Crisis Assessment Team, CAT) hỗ trợ các cá nhân ở mọi lứa tuổi đang gặp phải tình trạng khẩn cấp về mặt tâm thần, Nhóm bao gồm các bác sĩ lâm sàng về sức khỏe hành vi, những người trực tiếp trả lời mọi cuộc gọi liên quan đến tình trạng khẩn cấp về mặt tâm thần trên toàn Quận Cam.

Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Khác

Teen Line
Điện thoại: 800-852-8336
Nhắn tin: Soạn tin nhắn TEEN gửi đến 839863
Trang web: https://teenlineonline.org
Giờ làm việc: 6 giờ tối-10 giờ tối theo giờ Thái Bình Dương (điện thoại)

Teen Line là một tổ chức phi lợi nhuận, dựa trên cộng đồng, cung cấp hỗ trợ về mặt tinh thần cho thanh thiếu niên. Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến giáo dục đồng đẳng và hỗ trợ trước khi các vấn đề trở thành khủng hoảng, thông qua dường dây khẩn cấp quốc gia, tiếp cận cộng đồng và hỗ trợ trực tuyến.

OC WarmLine
Điện thoại: 877-910-WARM (877-910-9276)
Trang web: www.namioc.org
Ngôn ngữ: Các dịch vụ có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Ba Tư và các ngôn ngữ khác.
Giờ làm việc: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

NAMI WarmLine cung cấp hỗ trợ qua điện thoại cho các tình huống không khủng hoảng cho bất kỳ ai đang gặp khó khăn với các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc nghiện ngập.

OC Links
Điện thoại: 855 OC-LINKS (855-625-4657)
Trang web: https://www.ochealthinfo.com/oclinks
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Ba Tư; Thông dịch cho các ngôn ngữ khác có sẵn thông qua dịch vụ dịch thuật ngôn ngữ.
Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Năm, 8 giờ sáng – 8 giờ tối và Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 6 giờ tối.

OC Links là một dịch vụ trò chuyện trực tuyến và điện thoại giới thiệu và cung cấp thông tin để giúp điều hướng người gọi đến hệ thống Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi (Behavioral Health Services, BHS) trong Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe của Quận Cam. Người gọi được kết nối với Nhân Viên Điều Phối lâm sàng Sức Khỏe Hành Vi, họ sẽ liên kết người gọi với dịch vụ thích hợp.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Sống Sót
Điện Thoại: (714) 547-0885
Trang web: www.didihirsch.org/suicide-prevention/survivor-support-services-orange-county
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt và Tiếng Ả Rập

Chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Sống Sót cung cấp hỗ trợ cho những người đã mất đi người thân yêu do tự tử và những người sống sót sau khi tự tử không thành. Chương trình cung cấp hỗ trợ khủng hoảng cho những nhóm mất đi người thân và cung cấp giáo dục cho cộng đồng về biện pháp can thiệp và phòng ngừa tự tử.

LGBTQ Center OC
Điện Thoại Chính: 714-953-LGBTQ (5428)
Điện Thoại Tư Vấn: 714-953-5428 ext. 330
Trang web: https://www.lgbtqcenteroc.org/services/therapy/

Sứ mệnh của LGBTQ Center OC là thay mặt cho các cộng đồng Đồng Tính Nữ-Đồng Tính Nam-Song Tính-Chuyển Giới và Đa Dạng Tính Dục/Giới Tính Chưa Xác Định của Quận Cam vận động chính sách và cung cấp các dịch vụ đảm bảo hạnh phúc và nhận dạng tích cực của cộng đồng.

With Hope, the Amber Craig Memorial Foundation
Điện thoại: (714)-524-1996
Trang web: https://www.withhopefoundation.org/

With Hope, Amber Craig Memorial Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để phòng ngừa tự tử thông qua việc nâng cao nhận thức và giáo dục về sức khỏe tâm thần trong các trường học và cộng đồng của chúng ta. Tổ chức này cam kết cung cấp các diễn giả, tài liệu, nguồn lực và các dịch vụ hỗ trợ cho các trường học và khắp các cộng đồng.

Chương Trình Dẫn Dắt Sự Thay Đổi và Cuộc Thi Làm Phim
Trang web: www.directingchangeCA.org

Thu hút thanh thiếu niên tìm hiểu về các dấu hiệu cảnh báo tự tử, tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần và cách giúp đỡ bạn bè, thông qua việc sáng tạo các phim ngắn. Những bộ phim này được sử dụng trong trường học và cộng đồng để nâng cao nhận thức và bắt đầu cuộc trò chuyện về những chủ đề này. Để xem các bộ phim, hãy truy cập trang web trên.

Be Well OC

Tìm các tài liệu giáo dục về sức khỏe tâm thần liên quan đến COVID-19, các nguồn lực cộng đồng và sự hỗ trợ về sức khỏe hành vi tại trang hỗ trợ về COVID-19 Trợ Giúp Ở Đây (Help Happens Here) của Be Well OC.