Tờ Rơi Có Thể Tải Xuống - Trung học Cơ sở – Trung học Phổ thông

Trường K-12 - Rửa Tay

Bạn đã Rửa tay Chưa

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha


Trường K-12 - Ở nhà Khi bị Ốm

Cảm thấy Không khỏe?

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha


Trường K-12 - Giữ Khoảng cách Khi ở Ngoài

Giữ khoảng cách giữa Bạn và Người khác

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha


Trường K-12 - Lan truyền Mầm bệnh

Đừng Lan truyền Mầm bệnh

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha


Trường K-12 - Nội quy Lớp học

Nội quy Lớp học

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha


Rửa tay - Trường trung học Cơ sở

Mầm bệnh ở Quanh ta

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha


Khăn vải Che mặt - Lối vào Tòa nhà

Khăn vải Che mặt - Lối vào Tòa nhà

Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha


Quận Cam - Lập Kế hoạch Gia đình

Tạo Kế hoạch Gia đình

Tiếng Anh