Hướng Dẫn: Các Tổ Chức Giáo Dục Đại Học

Mở Cửa Trở Lại An Toàn ở California

Các Khuyến Cáo về Ứng Phó với COVID-19 cho các trường Cao Đẳng và Đại Học

Hướng Dẫn Phòng Ngừa Dịch Bệnh
Phải làm gì khi quý vị phát hiện có người dương tính với COVID-19 tại cơ sở của mình
Hướng Dẫn Báo Cáo
Cách Báo Cáo
 

Phòng Ngừa Dịch Bệnh

OCHA tiếp tục khuyến cáo quyết liệt việc tiêm chủng COVID-19 cho tất cả sinh viên và nhân viên đủ điều kiện tại các cơ sở giáo dục đại học (IHE). Thông tin về các khuyến cáo vắc-xin hiện tại có trên Trang Vắc-xin COVID-19 của CDC.

IHE phải đảm bảo sinh viên và khách đến thăm tuân thủ Hướng Dẫn Sử Dụng Khẩu Trang của Sở Y Tế Công Cộng California.

Nhân viên tại IHE phải tuân thủ các Tiêu Chuẩn Tạm Thời cho Trường Hợp Khẩn Cấp Cal/OSHA (ETS). Các câu hỏi thường gặp về ETS có sẵn tại đây https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Revisions-FAQ.html
 

Phải làm gì nếu quý vị phát hiện có người dương tính với COVID-19 tại cơ sở của mình

Khi các doanh nghiệp, bao gồm cả IHE, được biết về một người bị COVID-19 tại nơi làm việc, bước đầu tiên là đảm bảo người đó được cách ly theo Hướng dẫn Cách ly & Cô lập của CDPH. Nếu họ vẫn còn ở tại cơ sở, hãy để họ về nhà.

Cung cấp xét nghiệm COVID-19 cho những nhân viên có khả năng bị phơi nhiễm với một người tiếp xúc gần. Một người bị phơi nhiễm nếu họ ở trong không gian chung trong nhà với người bị COVID-19, trong khi họ đang lây nhiễm, trong 15 phút hoặc hơn trong khoảng thời gian 24 giờ.

Khi quý vị báo cáo các trường hợp, nhân viên OCHA sẽ hướng dẫn quý vị biết khi nào người đó bị lây nhiễm.

Báo cáo

Trường học được yêu cầu báo cáo tất cả các trường hợp đã xác nhận hoặc nghi nhiễm COVID-19 cho Sở Y tế Công cộng Quận Cam theo Bộ luật California. Regs. tit. 17 § 2508

Bất kỳ ai phụ trách trường học công lập hoặc tư thục, trường mẫu giáo, trường nội trú, hoặc nơi trông giữ trẻ trong ngày phải báo cáo ngay với nhân viên y tế địa phương về sự hiện diện hoặc nghi ngờ có bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào.

Vì người sử dụng lao động, IHE có nhiệm vụ báo cáo các đợt bùng phát giữa các nhân viên (ba trường hợp trở lên) tương ứng với Cal/OSHA ETS.

Cách báo cáo các ca nhiễm COVID-19 cho Quận Cam 

Y Tế Công Cộng Quận Cam đã chuyển sang hình thức báo cáo điện tử về các ca bệnh và tiếp xúc với COVID-19 tại các trường học và cơ sở kinh doanh. Nhấp vào liên kết bên dưới để tìm hiểu cách hoàn thành trách nhiệm báo cáo của mình bằng phương pháp điện tử.

Báo Cáo Ca Bệnh COVID-19 và Các Đợt Bùng Phát

 

Để liên hệ với Sở Y Tế Công Cộng Quận Cam qua e-mail:
Dành Cho Học Sinh: OCSPOTSchools@ochca.com Dành Cho Nhân Viên: OCCOVIDBuisness@ochca.com

Nếu quý vị không chắc chắn nơi báo cáo, vui lòng liên hệ với chúng tôi @ một trong hai địa chỉ email ở trên.