Các Sáng Kiến Công Bằng Về COVID-19 Của Quận Cam

Công Bằng về Sức Khỏe

Công bằng sức khỏe là việc đạt được tình trạng sức khỏe ở mức cao nhất cho tất cả mọi người. Để đạt được sự công bằng về sức khỏe, cần đối xử bình đẳng với tất cả mọi người với những nỗ lực xã hội tập trung và liên tục nhằm giải quyết những bất bình đẳng có thể tránh được, những bất công trong lịch sử và đương đại cũng như xóa bỏ sự chênh lệch về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe.

– Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh

 

COVID-19 đã gây nên những tác động khác nhau đến nhiều cộng đồng trên cả nước. Đã có sự lo ngại đặc biệt về các cộng đồng da màu và cộng đồng có thu nhập thấp hơn, những cộng đồng thường phải chịu hậu quả nặng nề hơn từ COVID-19 trên toàn quốc.

Quận Cam đã thực hiện phương pháp tiếp cận theo hướng dữ liệu, cách tiếp cận này xem xét các xét nghiệm COVID-19, tỷ lệ dương tính và tử vong để đảm bảo rằng tất cả các cộng đồng ở Quận Cam đều có thể đạt được kết quả sức khỏe tốt nhất thông qua quyền tiếp cận xét nghiệm, giáo dục và dịch vụ giới thiệu.

Bảng Thông Tin COVID-19 Quận Cam hiển thị dữ liệu các ca nhiễm và tử vong được xác nhận theo nhân khẩu học bao gồm các nhóm tuổi, chủng tộc/dân tộc và giới tính.

Kế Hoạch Chi Tiết Vì Một Nền Kinh Tế An Toàn Hơn của Tiểu bang California bao gồm một chỉ số công bằng sức khỏe sẽ được sử dụng (cùng với các chỉ số khác) để xác định bậc của quận. Mục đích của chỉ số này là để đảm bảo California mở cửa lại nền kinh tế của mình một cách an toàn bằng cách giảm tốc độ lây lan dịch bệnh trong tất cả các cộng đồng. Chỉ số và yêu cầu về công bằng sẽ có hiệu lực vào ngày 6 tháng 10 năm 2020. Tìm hiểu thêm tại https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CaliforniaHealthEquityMetric.aspx.

 

Xét Nghiệm COVID-19

Để đảm bảo quyền truy cập công bằng vào các dịch vụ xét nghiệm, xét nghiệm COVID-19 miễn phí hiện có sẵn trên toàn Quận Cam kể cả với những người không có bảo hiểm y tế. Các địa điểm xét nghiệm COVID-19 và các địa điểm xét nghiệm lưu động có sẵn ở những khu vực có tỷ lệ dương tính cao nhất (số ca xét nghiệm dương tính theo phần trăm tổng số ca xét nghiệm).

 

Hỗ Trợ các Nhu Cầu về Tài Chính, Lương Thực và Nhà Ở

Trên quy mô toàn quốc, sự bất bình đẳng về tiếp cận liên quan đến COVID-19 được gắn liền với sự chênh lệch về cách các cộng đồng có thể tiếp cận thực phẩm, nhà ở và các nhu cầu cơ bản khác. Đường Dây Giới Thiệu Y Tế của Quận Cam giúp các cá nhân sống ở Quận Cam tìm kiếm thông tin và dịch vụ họ cần cho COVID-19. Nhân viên Đường Dây Giới Thiệu Y Tế cũng sẽ giúp kết nối các cá nhân với các tài nguyên cần thiết. Đường Dây Giới Thiệu Y Tế có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Tagalog và tiếng Hàn Quốc.

Quận Cam điều phối các dịch vụ giới thiệu y tế đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cộng đồng:

  • Hỗ Trợ Thực Phẩm – Các chương trình thực phẩm để giúp đỡ cộng đồng bao gồm CalFresh, WIC, các bữa ăn ở trường và các chương trình thực phẩm dành cho người cao niên.
  • Hỗ Trợ Tài Chính – Hỗ trợ tài chính và việc làm được cung cấp thông qua các chương trình công cộng cũng như hỗ trợ tiền thuê nhà, tiện ích, đi lại và chăm sóc trẻ em.
  • Chăm Sóc Người Vô Gia Cư và Hỗ Trợ Nhà Ở – Quận Cam đã tổ chức việc phản ứng và hỗ trợ người vô gia cư cho những người cần hỗ trợ về nhà ở để cách ly COVID-19.

 

Hỗ Trợ Sức Khỏe Tâm Thần và Các Tài Nguyên

Bộ phận Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần của Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam đã phát triển các tài nguyên sức khỏe tâm thần COVID-19 để giúp mọi người đối phó với sự không chắc chắn, cô lập, lo lắng về tài chính và những lo ngại về COVID-19. Đã xây dựng các video về các vấn đề giữ khoảng cách an toàn, cảm giác cô đơn và khả năng phục hồi. Các video có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. Ngoài ra còn có WarmLine cung cấp dịch vụ hỗ trợ bí mật qua điện thoại, 7 ngày một tuần cho các vấn đề về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện (877) 910-WARM hoặc Trò Chuyện Trực Tiếp tại Liên Minh Quốc Gia về Vấn Đề Sức Khỏe Tâm Thần (National Alliance on Mental Illness) (NAMI) Quận Cam.

 

Sáng Kiến Bình Đẳng Y Tế Châu Mỹ La Tinh

Quận Cam đã khởi động Sáng Kiến Bình Đẳng Y Tế Châu Mỹ La Tinh vào tháng 6 năm 2020 sau khi dữ liệu xét nghiệm cho thấy số ca dương tính COVID-19 cao hơn ở những người La Tinh ở Quận Cam, đặc biệt là ở các thành phố Anaheim và Santa Ana.

Sáng kiến này là sự hợp tác giữa Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam, Latino Health Access, Học Khu Thống Nhất Santa Ana và Anaheim, Liên Minh các Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng, và các tổ chức khác. Thông qua sáng kiến này, Latino Health Access cung cấp các dịch vụ xét nghiệm, tiếp cận, giáo dục, hỗ trợ thông báo liên hệ và giới thiệu thông qua mô hình tiếp cận cộng đồng hoặc "promotora", nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ ảnh hưởng đến các cộng đồng này.

 

Hiệp Hội Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương

Quận Cam là nơi sinh sống của các cộng đồng người Mỹ gốc Á và người Đảo Thái Bình Dương. Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam đã ký hợp đồng với Liên Minh Cộng Đồng Cư Dân Châu Á và Đảo Thái Bình Dương của Quận CamTrung Tâm Y Tế Dịch Vụ Cộng Đồng Hàn Quốc để giải quyết các rào cản đối với việc xét nghiệm và chăm sóc mà những cộng đồng này có thể gặp phải. Sự ra mắt của Nhóm Đặc Nhiệm API Quận Cam bao gồm quan hệ đối tác với các cơ quan sau để đáp ứng nhu cầu của các nhóm dân cư đa dạng đang được phục vụ: Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân Cao Tuổi Người Mỹ Gốc Á (Asian American Senior Citizens Service Center), Dịch Vụ Cộng Đồng HOPE (Hope Community Services), https:// www.pacifichealthpartners.org/, Mạng Lưới Nam Á (South Asian Network), Dịch Vụ Tích Hợp Miền Nam (Southland Integrated Services), Gia Đình Campuchia (The Cambodian Family), Viet Rainbow of Orange County, và Hội Ung Thư Việt Mỹ (Vietnamese American Cancer Foundation). Mối quan hệ hợp tác này cung cấp tăng cường xét nghiệm, hỗ trợ điều hướng xét nghiệm, tiếp cận cộng đồng, giáo dục, hỗ trợ thông báo liên hệ và giới thiệu đến các dịch vụ cần thiết.

 

Để biết thông tin về sáng kiến Công Bằng tại Quận Cam và cách quý vị có thể tham gia vào việc giải quyết những bất bình đẳng về sức khỏe ở Quận Cam, vui lòng truy cập www.equityinoc.com để tìm hiểu thêm.