Các Ứng Dụng dành cho Điện Thoại Di Động & Hỗ Trợ Trực Tuyến

Các ứng dụng điện thoại thông minh tập trung vào sức khỏe tinh thần có thể mang đến sự hỗ trợ quý giá cho những người đang đối mặt với sự căng thẳng và lo lắng trong thời gian thử thách này.

Hãy xem tóm tắt về các ứng dụng hỗ trợ bên dưới và nhấp vào logo của ứng dụng để xem giới thiệu ngắn gọn về các tính năng của ứng dụng. Mặc dù các sản phẩm ở đây chỉ là một phần nhỏ các ứng dụng có sẵn trên thị trường, chúng được lựa chọn vì đó là các nội dung miễn phí, không hết hạn và đã được đánh giá độc lập trên Psyber Guide của One Mind (https://www.psyberguide.org).1

Xin lưu ý rằng nhiều ứng dụng trong số này cung cấp đăng ký cho nội dung trả phí. HCA không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào phát sinh do việc sử dụng các ứng dụng này hoặc nội dung trả phí. Các ứng dụng này không nhằm mục đích thay thế các dịch vụ do bác sĩ sức khỏe tâm thần cung cấp.

1 Ngoại trừ Huấn Luyện Viên COVID, được phát triển bởi Trung Tâm Quốc Gia về PTSD để ứng phó với COVID-19.

ỨNG DỤNG THIỀN & CHÁNH NIỆM
 

Cuộc Sống Của Tôi Thiền Định

Cuộc Sống Của Tôi Thiền Định:

(trước đây là Stop, Breathe & Think): Thiền chánh niệm cho thanh thiếu niên, người lớn và trẻ em với sự hướng dẫn của cha mẹ.

 

Nhìn Sâu Sắc Hẹn Giờ

Nhìn Sâu Sắc Hẹn Giờ:

Thiền và các hoạt động hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên, người lớn và trẻ em với sự hướng dẫn của cha mẹ.

 

Huấn Luyện Viên COVID

Huấn Luyện Viên COVID:

Theo dõi tâm trạng, kỹ năng ứng phó và mục tiêu sức khỏe tinh thần cho người lớn và Cựu Chiến Binh.

Dừng Lại, Thở, Trẻ Em Suy Nghĩ

 

Dừng Lại, Thở, Trẻ Em Suy Nghĩ:

Các trò chơi và hoạt động trí óc cho trẻ 5-10 tuổi.
 

 

Dừng Lại, Thở, Hành Động Cùng Với Sesame

Dừng Lại, Thở, Hành Động Cùng VớI Sesame:

Hoạt động để vượt qua thử thách và căng thẳng hàng ngày dành cho trẻ em từ 2-5 tuổi.