Bộ công cụ Những gì Quý vị Cảm thấy là Có thật

Những gì Quý vị Cảm thấy là Có thật

Với cộng đồng đang gặp khó khăn liên quan đến tác động của COVID-19, chúng tôi vui mừng chia sẻ rằng Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam đang khởi động một chiến dịch quảng cáo và tiếp cận cộng đồng mới để hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho cộng đồng của chúng ta. Chiến dịch “Những gì Quý vị Cảm thấy là Có thật” khuyến khích cư dân Quận Cam tìm kiếm các dịch vụ sức khỏe hành vi miễn phí hiện có của Quận để giúp đối phó với những khó khăn liên quan đến COVID-19. Các quảng cáo nhắc nhở mọi người rằng, kể cả khi họ có thể do dự khi tìm kiếm sự giúp đỡ, họ không đơn độc và tìm kiếm sự giúp đỡ là điều tốt nhất mà họ có thể làm.

Mặc dù chiến dịch nhắm đến toàn bộ Quận Cam, nhưng sẽ có những nguồn cụ thể dành cho các cộng đồng khó tiếp cận và những người mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Chiến dịch sẽ xuất hiện trên các nhà chờ chuyển tuyến, cũng như quảng cáo trên báo in, quảng cáo kỹ thuật số và quảng cáo trên mạng xã hội. Bộ công cụ Tiếp cận Cộng đồng Điện tử sẽ có các phiên bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung Phồn thể và giản thể, tiếng Hàn, tiếng Ả Rập và tiếng Ba Tư.

Sự hỗ trợ của quý vị trong việc hỗ trợ chúng tôi chia sẻ thông điệp quan trọng này với các cử tri của quý vị là rất quan trọng và được đánh giá rất cao. Điều quan trọng là cộng đồng của chúng ta phải nhận được thông tin này từ quý vị - một nguồn đáng tin cậy. Chúng tôi cần mọi người trong quận giúp chúng tôi chia sẻ thông tin thực tế về tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là cộng đồng của chúng ta chăm sóc lẫn nhau, hỗ trợ tất cả sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta. Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau. 

Trong khi tất cả chúng ta tiếp tục làm phần việc của mình để làm chậm sự lây lan của COVID-19 và chăm sóc sức khỏe thể chất của chúng ta, thì việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của chúng ta cũng quan trọng không kém.


Bộ công cụ Những gì Quý vị Cảm thấy là Có thật

Ngôn ngữ của Bộ công cụ Những gì Quý vị Cảm thấy là Có thật

 

 

Logo của Be Well OCBe Well OC là một phong trào. Đó là sự hợp tác của các tổ chức công, tư, học thuật và tín ngưỡng, cũng như chính cư dân của Quận Cam – để tạo ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần tốt hơn với kết quả là sức khỏe tâm thần tối ưu cho mọi cư dân trong Quận Cam. Để biết thêm thông tin và tìm hiểu thêm các tài nguyên, vui lòng truy cập: https://bewelloc.org/